Usluge

Posrednici u osiguranju (insurence broker) su stručnjaci u oblasti osiguranja koji svoja znanja udružuju radi pružanja kvalitetnih usluga u oblasti osiguranja svojim klijentima.

Posrednici su u obavljanju poverenih poslova nezavisni od osiguravajućih društava. Za razliku od zastupnika u osiguranju (insurence agent) koji rade za interes osiguravajućeg društva i predstavljaju " produženu ruku " osiguravajućeg društva, posrednici u osiguranju zastupaju interese klijenata i ostvaruju ih kroz saradnju sa osiguravajućim društvima u svim fazama ugovora o osiguranju.

Kao iskusan dugogodišnji posrednik u osiguranju, društvo za posredovanje u osiguranju "3D MEDIATOR doo" svojim klijentima nudi :

  • Prepoznavanje potreba i rešenja klijenata za osiguranjem
  • Analizu osiguravajućeg pokrića u postojećim ugovorima o osiguranju
  • Definisanje izloženosti rizika koji ugrožavaju poslovanje klijenta
  • Definisanje adekvatnog osiguravajućeg pokrića od postojećih rizika
  • Ukazivanje na detalje ponuđenih pokrića i mogućnost proširenja pokrića na druge rizike
  • Nalaženje odgovarajućeg pokrića po najpovoljnijim uslovima i analizu propisa koji su od značaja za ocenu izloženosti rizika
  • Praćenje promena u poslovanju klijenta koje utiču na osiguranje
  • Praćenje dospelosti premije i isteka osiguranja
  • Pomoć klijentu u realizaciji odštetnih zahteva