Da li se može naplatiti šteta prouzrokovana od neregistrovanog (neosiguranog) vozila)?

Da, ovakve štete se isplaćuju iz Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije samo ako su prouzrokovane od vozila koja po Zakonu o osiguranju imovine i lica podležu obaveznom osiguranju od autoodgovornosti (putnička vozila. teretna, autobusi ...).