Šta preduzeti ukoliko se desi saobraćajna nezgoda?

Saobraćajnu nezgodu je potrebno prijaviti nadležnom organu unutrašnjih poslova (telefon 192) i sačekati uviđaj na licu mesta.

Ukoliko ste Vi pričinili štetu, savetujemo, da lice kojem je šteta pričinjena upoznate da posedujete validnu polisu od autoodgovornosti ćime ćete jasno staviti do znanja da oštečeni neće imati problema u vezi sa naplatom štete.