Da li polisa osiguranja od autoodgovornosti važi van teritorije republike srbije?

Osiguravac, na osnovu polise od autoodgovornosti, daje osiguravajuce pokrice za sve osigurane slucajeve prouzrokovane na teritoriji Republike Srbije.

Ukoliko se posebno ugovori, odnosno ukoliko se osiguraniku izda osiguravajuca isprava (zeleni karton), stice se osiguravajuce pokrice van teritorije Republike Srbije na teritoriji zemalja navedenih u ispravi.

Ako je ugovor o osiguranju od autoodgovornosti zakljucen sa vlasnikom vozila sa inostranom registracijom (granicno osiguranje), osiguravac po takvom ugovoru daje osiguravajuce pokrice samo za osigurane slucajeve prouzrokovane na teritoriji Republike Srbije.