Da li je osiguranjem autoodgovornosti pokrivena šteta na sopstvenom vozilu?

Polisom osiguranja od autoodgovornosti nisu pokrivene štete na sopstvenom vozilu.