Šta je osiguranje od autoodgovornosti?

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost vlasnika odnosno korisnika motornih i prikljucnih vozila za štete pricinjene trecim licima što prakticno znaci da štete koje prouzrokuje vozac motornog vozila trecem licu nece platiti on, vec osiguravajuce društvo koje je izdalo polisu osiguranja.