Kada se gubi pravo na osiguravajuću zaštitu putnog osiguranja?

Ugovori zaključeni posle početka putovanja smatraće se nevažećim.

Isključene su obaveze osiguravača ako je slučaj bolesti ili ako je nesrećni slučaj nastao pre zaključenja odnosno početka važenja polise.