Kada počinje, a kada se završava putno osiguranje?

Osiguranje počinje u 0.00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, ali ne pre nego što osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije i ne pre plačanja premije, a prestaje u 24.00 sata (ukoliko nije ugovoreno drugo vreme) dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja.