Šta je putno zdravstveno osiguranje?

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja pruža zaštitu i sigurnost fizičkim licima za vreme privremenog boravka u inostranstvu i garantuje pokriće eventualnih troškova u slučajevima neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili posledica nesrečnog slučaja – nezgode.

Osiguranjem je obuhvaćeno:

  • ambulantno lečenje
  • lekovi i zavoji propisani od lekara.
  • sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povreda ekstremiteta (npr. gips i zavoj) i pomagala za hodanje propisana od lekara.
  • radioterapija, termoterapija ili fototerapija i drugi slični tretmani propisani od lekara
  • RTG dijagnostika
  • bolničko lećenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se sprovodi po metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji (koristi se bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili najbliža odgovarajuča bolnica).
  • troškovi prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara.
  • troškovi upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara.
  • operacija zbog akutnih bolesti (uključujući operaciju i troškove vezane za nju).
  • stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje,