Kao iskusan posrednik u osiguranju, Društvo za posredovanje u osiguranju 3D Mediator svojim klijentima nudi:
 • Prepoznavanje potreba i rešenja klijenata za osiguranjem
 • Analizu osiguravajućeg pokrića u postojećim ugovorima o osiguranju
 • Definisanje izloženosti rizika koji ugrožavaju poslovanje klijenta
 • Definisanje adekvatnog osiguravajućeg pokrića od postojećih rizika
 • Ukazivanje na detalje ponuđenih pokrića i mogućnost proširenja pokrića na druge rizike
 • Nalaženje odgovarajućeg pokrića po najpovoljnijim uslovima i analizu propisa koji su od značaja za ocenu izloženosti rizika
 • Praćenje promena u poslovanju klijenta koje utiču na osiguranje
 • Praćenje dospelosti premije i isteka osiguranja
 • Pomoć klijentu u realizaciji odštetnih zahteva
Povoljnosti u saradnji sa 3D Mediatorom kao posrednikom u osiguranju:
 • Maksimalna skoncentrisanost na klijenta što obezbeđuje visok nivo pruženih usluga
 • Saradnja sa pouzdanim osiguravajućim društvima,
 • Klijent po pitanju svih poslova vezanih za osiguranje ima svog stalnog saradnika na raspolaganju
 • Analizira ponude svih osiguravajućih društava u cilju iznalaženja optimalnog rešenja
 • Klijent angažovanjem posrednika u osiguranju štedi novac, vreme i zaposlene
 • Pružanje stručne pomoći u slučaju nastanka osiguranog slučaja (štete ...) u bilo kom trenutku
 • Usluge za našeg klijenta obavljamo bez naknade